NES

Här är tips till spelet Mega Man 4.

Här är tips till spelet Metroid.

Här är tips till spelet Shadowgate.

Tips för spelet Super Mario Bros. till Nintendo Entertainment System.

Här finns tips till spelet Super Mario Bros. 3.